Uitnodiging werkgroepbijeenkomst 12 maart

Het lijkt even stil te zijn geweest, maar achter de schermen is er flink gewerkt aan een gezonde basis van de Sportvereniging van de Toekomst. En natuurlijk zijn ook de verenigingsactiviteiten gewoon doorgegaan, want dat is immers de essentie van de vereniging van de Toekomst. Iedereen moet kunnen blijven sporten.

Naar aanleiding van onze laatste bijeenkomst zijn we als stuurgroep en de projectgroep financiën diverse  malen bij elkaar geweest om o.a. de situatie verder te analyseren. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de verschillen in financiële situaties van de drie verenigingen en is met elkaar gesproken over hoe deze verschillen moeten worden geïnterpreteerd en indien nodig te worden geëgaliseerd om te komen tot een gezonde financiële uitgangspositie voor het verdere fusietraject.

Er zijn verschillende gesprekken  gevoerd waaronder die met de gemeente Veere. In dat gesprek hebben we de huidige situatie toegelicht en gevraagd of zij willen meedenken in mogelijke oplossingen. De gemeente Veere onderkent de ontstane situatie en heeft aangegeven met ons mee te willen denken.

Hiertoe dienen wij het fusievoorstel van de Sportvereniging van de Toekomst in te dienen, zodat zij zowel de haalbaarheid als de continuïteit van het sport en beweegaanbod van Oostkapelle en Domburg kan inschatten. Dat is op zich goed nieuws. Maar dat betekent wel dat we met elkaar een volgende stap moeten zetten.

De organisatiestructuur hebben we in de laatste bijeenkomst met elkaar besproken en die zal ook als raamwerk dienen voor de integrale begroting van de SV van de Toekomst. Onder leiding van de stuurgroep wordt op dit moment gewerkt aan een integrale begroting voor de SV van de Toekomst.

Om het plaatje compleet te maken vragen we ook om jullie medewerking. Hiervoor nodigen wij alle projectgroep leden uit op dinsdag 12 maart aanstaande vanaf 19.30 uur in de kantine van VV Domburg.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij de integrale begroting en het profiel, missie en visie van de Sportvereniging van de Toekomst met jullie delen en bespreken. Zodat bij goedkeuring dit aan de individuele ALV’s kan worden voorgelegd.

Namens de stuurgroep SV van de Toekomst.


«   »