Besluitvorming fusie

De besturen van D.O.K. Oostkapelle, VV Domburg en VV Oostkapelle houden  op donderdag 18 april 2019 een bijzondere algemene ledenvergadering waarin een mogelijke fusie tussen de drie verenigingen zal worden toegelicht en in stemming gebracht.  


Via een structuur met verschillende projectgroepen zijn afgelopen jaar in diverse bijeenkomsten leden, vrijwilligers en ouders gevraagd om mee te denken over een mogelijke fusie. Dit heeft geresulteerd in een visie op een nieuwe Sportvereniging van de Toekomst. De visie en denkrichtingen op de nieuwe koers van de Sportvereniging van de Toekomst willen de besturen graag met haar leden delen en toelichten.

Doelstelling Sportvereniging van de Toekomst
De Sportvereniging van de Toekomst is een vereniging, die gevormd wordt door een samenvoeging van D.O.K. Oostkapelle, VV Oostkapelle, VV Domburg en verschillende sportdorp activiteiten  en heeft een regionaal karakter. De nieuwe  vereniging heeft een grote jeugdafdeling,  stabiele sport- en beweeggroepen, enthousiaste leden en gezonde financiën. Het kader is op niveau en is groot genoeg om de leden en nieuwe initiatieven en activiteiten goed te kunnen ondersteunen.

Klik hier voor het volledige visiedocument Vereniging van de Toekomst

Overige beschikbare documenten:

Heb je naar aanleiding van het fusievoorstel of bovenstaande stukken vragen die je graag beantwoord ziet tijdens de ledenvergadering? Stuur dan voor 11 april je vraag naar onderstaand mailadres zodat het bestuur van jouw vereniging zich terdege kan voorbereiden op een constructieve bijeenkomst.

VV Domburg (secretaris@vvdomburg.nl)
VV Oostkapelle (secretaris@vvoostkapelle.nl)
D.O.K. Oostkapelle (info@dokoostkapelle.nl)

 


«   »