Agenda


13 september 2018


Project- en Stuurgroep bijeenkomst "Vereniging van de Toekomst"
19.30 - 21.30 uur

Tijdspad Fusietraject
Kick off Sportvereniging van de toekomst 28 Mei 2018
Project- en stuurgroep bijeenkomsten 3-4 bijeenkomsten
Presenteren stand van zaken Januari/Februari 2019
Presentatie afzonderlijke (bijzondere) ALV’s Maart/April 2019
Besluitvorming Vereniging van de Toekomst April 2019
Operationele fase Vanaf April 2019