Agenda

Tijdspad Fusietraject
Kick off Sportvereniging van de toekomst 28 Mei 2018
Project- en stuurgroep bijeenkomsten 3-4 bijeenkomsten
Presenteren stand van zaken Januari/Februari 2019
Presentatie afzonderlijke (bijzondere) ALV’s Maart/April 2019
Besluitvorming Vereniging van de Toekomst 18 April 2019
Operationele fase Vanaf April 2019