Bijeenkomst Vereniging van de Toekomst

Gepubliceerd op 30 mei 2018 om 14:50

Maandag 28 mei  is het traject van start gegaan van de Vereniging van de Toekomst. In de Halve Maan in Oostkapelle zaten 30 vertegenwoordigers van de 3 verenigingen; VV Domburg, DOK Oostkapelle en VV Oostkapelle bij elkaar en kregen inzicht in de processtappen, het beoogde tijdspad en gingen aan de slag met het schetsen van de eerste contouren van de Vereniging van de Toekomst.

Naast de stuurgroep, bestaande uit 3 bestuurlijke vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen en een onafhankelijk voorzitter, gingen de projectgroepen; Vereniging van de Toekomst, Sport & Beweegaanbod/Technisch beleid en Financiën aan de slag met de eerste opdracht.  Deze opdracht luidde als volgt;

De besturen van VV Oostkapelle, DOK Oostkapelle en VV Domburg zetten in op een "Sportvereniging van de Toekomst" en hebben daarbij aandacht voor;

Een vitale vereniging waarin:

 • je levenslang kunt sporten.
 • je jezelf als jeugd lid, senior of oudere thuis voelt.
 • sportiviteit en respect centraal staan.
 • je actief bent als vrijwilliger, ondersteund door een professional.
 • je elke dag actief kunt zijn, zowel in groepsverband als individueel.
 • je zowel prestatief als recreatief bezig kunt zijn.
 • sport en bewegen betaalbaar blijven!

Waarbij de volgende aandachtspunten ook zijn benoemd:

 • aandacht voor sociale inclusie, meer en andere doelgroepen de mogelijkheid bieden bij ons te komen bewegen
 •  Open Club gedachten (zie deze YouTube video)
 •  het belang van een multifunctionele voorziening om een jaar rond sport aan te kunnen blijven bieden
 • heldere ambities en doelstellingen vertaald in een beleids- toekomstplan, waaronder ook het technisch beleid
 • kiezen voor duurzame oplossingen voor zowel het aanbod als de accommodatie(s)

Vervolgens is met elkaar afgesproken om een vervolgsessie op eenzelfde manier in te vullen en de mogelijkheid te bieden voor anderen om mee te bouwen aan de Vereniging van de Toekomst. Deze vervolgsessie staat gepland op maandag 25 juni van 19.30 - 21.30 uur in de Halve Maan te Oostkapelle. De projectgroepen maken dan een definitieve start met het uitwerken van hun opdracht, waarvoor zij de achterban regelmatig zal raadplegen.
Daarnaast is afgesproken het communicatieproces rondom deze verkenning zorgvuldig te communiceren via de website www.van3naar1.nl  dus voor nieuws bezoek onze website.


«   »