Verslag werkgroepbijeenkomst

Gepubliceerd op 2 augustus 2018 om 14:47

Op maandag 25 juni, kort voordat iedereen met vakantie zou gaan, hebben de stuur- en projectgroepen van de Vereniging van de Toekomst  nog een vervolgsessie gehouden, waarin men na een korte introductie aan de slag is gegaan met het uitwerken van de opdrachten en het formuleren van concrete acties per projectgroep. 

In deze bijeenkomst werd vooral duidelijk dat er verschillende acties voor de korte termijn geregeld moeten worden, om na de zomer alle sporten weer te kunnen hervatten. Daarnaast zijn er verschillende belangrijke zaken benoemd die voor de wat langere termijn essentieel zijn voor de Vereniging van de Toekomst.

Deze belangrijke uit te werken opdrachten werden aan het einde van de bijeenkomst door een vertegenwoordiger van de verschillende projectgroepen in een korte pitch gepresenteerd, zoals:
Hoe gaan we om met de contributie voor de verschillende onderdelen?
- Hoe gaan we om met huidige sponsoren en zijn dat ook onze toekomstige sponsoren?
- Hoe komt de organisatiestructuur er uit te zien en wat is een goed bestuursmodel?
- Hoe ziet het technisch beleid eruit en over welke sportdisciplines gaat het dan?
- Hoeveel trainers en vrijwilligers hebben we nodig als we zaken en taken gaan samenvoegen?

Tal van zaken kwamen aan de orde waar de komende periode over zal worden nagedacht. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 13 september aanstaande en dan hopen we op een deel van die vragen al een antwoord te hebben.  Na een prima sessie werd iedereen een goede vakantie gewenst.

De belangrijkste afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over het proces zijn:

  • Lopende zaken over het komende sportseizoen 2018-2019 worden via de eigen websites en mediakanalen gecommuniceerd.
  • Voortgang over de Vereniging van de Toekomst wordt via de website van3naar1.nl door de stuurgroep gecommuniceerd. Belangrijk is de achterban actueel op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.
  • Uitgewerkte opdrachten worden gedeeld met de stuurgroep en de verschillende projectgroepen.
  • De samenstelling van zowel de stuur- als projectgroepen bestaat uit vertegenwoordigers van alle 3 de verenigingen.
  • De samenstelling en de vertegenwoordiger van de stuur- en projectgroepen worden op de website van3naar1.nl geplaatst.
  • De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 13 september van 19.30 – 21.30 uur.

«   »