Verplaatsing bijeenkomst

Gepubliceerd op 5 september 2018 om 18:30

Inmiddels is de zomervakantie voorbij en zijn de lopende activiteiten weer opgestart. Gelukkig is het sportseizoen voor ons allemaal weer begonnen.

De stuurgroep is onlangs bij elkaar geweest en heeft het proces nog eens grondig onder de loep genomen. De situatie rondom onze voorzieningen blijft een belangrijk punt en we zijn van mening dat we het proces beter kunnen sturen als er duidelijkheid komt vanuit de gemeente. Hiertoe hebben we vervolgens stappen ondernomen richting de gemeente Veere en onszelf laten uitnodigen voor een gesprek. Dit onderhoud zal plaatsvinden op 20 september aanstaande. Om de projectgroepen goed mee te kunnen nemen in dit proces stellen we voor ons overleg dat we gepland hadden op 13 september, te verplaatsen tot na ons overleg met de gemeente.

Hiermee komt de bijeenkomst van 13 september aanstaande te vervallen en stellen wij voor om maandag 1 oktober bijeen te komen in de kantine van VV Domburg en elkaar te informeren over de voortgang per projectgroep en de informatie vanuit het onderhoud met de gemeente.

Aanvang:  19.30 uur

Bedankt voor jullie begrip.


«   »