Werkgroep Financiën/Sponsoring

De taak van de werkgroep Financiën/Sponsoring is:

  • Onderzoeken van de financiële positie, financiële verplichtingen en vaststellen of er een gezonde uitgangspositie is om de samenwerking aan te gaan
  • Analyseren van bijvoorbeeld het sponsorbeleid en inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van de toekomstige fusie
  • Maken van afspraken/uitgangspunten voor contributiehoogte en % sponsorinkomsten, kantine inkomsten, etc...

Samenstelling

Jeroen Burgs
V.V. Oostkapelle

Francois de Dreu
D.O.K. Oostkapelle

Jan de Roos
V.V. Domburg

Rick van den Driest
Financieel deskundige