Werkgroep Financiën/Sponsoring

De taak van de werkgroep Financiën/Sponsoring is het onderzoeken van de financiële positie, financiële verplichtingen en vaststellen of er een gezonde uitgangspositie is om de samenwerking aan te gaan.

  • Analyseren van bijv. het sponsorbeleid en inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van de toekomstige samenwerking/fusie
  • Maken van afspraken over contributiehoogte en % sponsorinkomsten

Samenstelling

Jeroen Burgs
V.V. Oostkapelle

Francois de Dreu
D.O.K. Oostkapelle

Els Geertse
V.V. Domburg

Jan de Roos
V.V. Domburg

Rick van den Driest
Financieel deskundige