Stuurgroep

Taken van de Stuurgroep:

  • Bewaken van de processtappen en het tijdspad
  • Verantwoordelijk voor communicatie in- en extern
  • In beeld brengen en toetsen van de juiste juridische stappen (bekijken van de statuten, etc..)

Samenstelling

Patrick Vader
SportZeeland

Rob Flipse
D.O.K. Oostkapelle

Hans Barth
V.V. Oostkapelle

Ramon Vader
V.V. Domburg